Nedostatečně zamrzlé vodní hladiny lákají ke smrtelné procházce, nenechte se napálit

Nedostatečně zamrzlé vodní hladiny lákají ke smrtelné procházce, nenechte se napálit

Jakmile se hladiny rybníků, vodních nádrží a při delších a silnějších mrazech pokryjí vrstvou ledu, lidé si vyráží zabruslit na čerstvém vzduchu a v přírodě. Je to přeci daleko romantičtější než tlačenice na stadionu. Zamrzlé rybníky využívají lidé také k procházkám nebo zkrácení si cesty.

Led v těchto dnech ještě ale není dostatečně silný na to, aby unesl dospělého člověka. Proto ještě než vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti.

 

Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm a v takovém případě má led namodralou barvu.

Uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí.

Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi,

Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat,

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení.

Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazit na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh.

Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete

Pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte vestoje, ale v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, případně delší větev, bundu, opasek nebo lano.

Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něho nestal zachraňovaný.

Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Zachráněného nikdy nenechávejte samotného, bez dozoru.

Pokud při záchraně začne praskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat.

 

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR