Plamen na Jizeře 2017

V pátek jsme vyšli v pět odpoledne pěšky do Sadové na vlak, kterým jsme dojeli na Malou Skálu.

V kempu na ostrově na nás už čekal náš doprovod se zavazadly. Postavili jsme stany a seznámili jsme se s řekou. Ráno jsme po improvizované snídani stany opět sbalili, naložili do aut a odeslali do mista našeho dalšího nocování. Jelikož jsme měli domluveno půjčení lodí až na odpoledne a většina účastníků našeho výletu nikdy neseděla v lodi, strávili jsme dopoledne tréninkem a získáváním zkušeností s ovládáním lodi. Po vydatném obědě jsme si na domluveném místě přebrali lodě a hurá vzhůru za dobrodružstvím. Hned na začátek nás čekalo to nejnáročnější na celé plavbě sjezd jezu Malá Skála. Většina lodí tento úkol zvládla na výbornou, někteří si zde prošli křestem. Zde patří můj obdiv našemu kustodovi p. Ondráčkovi, kterého jeho posádka pokřtila při jeho prvním kontaktu s řekou naprosto dokonaleSmile. Naším sobotním cílem byl kemp U Zrcadlové kozy kam jsme dorazili v šest hodin večer. Postavili jsme stany, povečeřeli, vykoupali se v řece, zhodnotili jsme den a příjemně unaveni ulehli do stanů. V neděly nás čekala delší část cesty. Proto jsme si ráno přivstali tak, aby jsme stihli přesunout doprovodná vozidla, nasnídat se a v devět hodin vyrazit na vodu. Časový plán nám vycházel a proto jsme si mohli dovolit zastávku u občerstvení v Přepeřích. V neděli jsme cestou překonali 3 jezy a o půl druhé jsme dorazili do našeho cíle ve Svijanech kde jsme zanechali lodě a přesunuli se na vlakové nádraží odkud nám o půl třetí odjížděl vlak směr Turnov. V Turnově jsme si hodinu počkali na vlak směr Sadová a v šest hodin večer jsme řádně unaveni dorazili k hasičárně v Sověticích. Za všechny děti chci poděkovat všem, kteří pomohli s tímto krásným výletem a těšíme se na příští ročník.