Výbor

 

Jiří Podubecký - preventista                                                                                           

David Festa - ochrana obyvatel                                                                                      

  Ivana Dušková - jednatelka SDH                                                                                    

 Daniel Drábek - hlavní vedoucí mládeže SDH                                                                        

Miroslav Šolc - hospodář                                                                                            

    

Radovat Středa - vzdělávatel

 

 Jana Erbenová - člen výboru                                                                            

Miroslava Kdoulová - referentka žen                                                                             

Michal Jukliček - kronikář                                                                                             

Luboš Kolovratník - referent MTZ

 

Jiří Středa - člen výboru

 

Dušan Jedlička - předseda KRR

 

Oldřich Ružička - člen KRR

 

Iveta Krátká - člen KRR